Rabobank Gelderse Vallei

IVN Barneveld

IVN Natuureducatie Barneveld zet zich in voor een groen, gezond en duurzaam milieu. Dit doen we door de natuur in de harten van de mensen te brengen. We laten jong en oud ervaren hoe leuk, gezond, leerzaam en belangrijk de natuur is. Met vele vrijwilligers voeren we natuuractiviteiten en cursussen uit. IVN is er van overtuigd dat kennis van en betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen stimuleert. IVN, dat is: beleef de natuur!

Bestedingsdoel

Ons afdelingsonderkomen op landgoed De Schaffelaar heeft een erg slechte akoestiek. Dat is vooral erg hinderlijk als de basisschoolleerlingen op bezoek komen om deel te nemen aan een project van onze Scholenwerkgroep. Ook tijdens vergaderingen en cursussen wordt hinder ondervonden van de matige geluidskwaliteit. Om dit probleem op te lossen is uiteraard geld nodig. Vandaar dat we hiervoor kiezen.
Resultaat:€ 1.321,12