Rabobank Gelderse Vallei

De Zonnebloem Achterveld

De Zonnebloem Achterveld zet zich in voor mensen met een fysieke beperking. Deze veelal oudere dorpsbewoners bieden wij het gehele jaar door tal van activiteiten aan. Te denken valt aan bingo- middagen, aangepaste bustochten, kerstbrunch etc. Sinds 2018 zijn wij ook actief met het organiseren van een afdelingsvakantie. Dit allemaal wordt georganiseerd en begeleid door onze 30 vrijwilligers en 3 verpleegkundigen.

Bestedingsdoel

Doel: De Zonnebloem Achterveld organiseert van 11 t/m 15 mei 2020 een afdelingsvakantie. Daar doen 14 deelnemers aan mee. We gaan naar een volledig aangepaste accommodatie in de Lutte (Twente). De kosten zijn begroot op € 5.829,00. De inkomsten vanuit de gasten zelf en van de landelijke organisatie bedragen € 4.600,00. Dat betekent een tekort van € 1.229,00.
Dit (of een deel hiervan) hopen we via de Rabo ClubSupport te mogen ontvangen.
Resultaat:€ 2.061,75