Rabobank Gelderse Vallei

Herv. Zangver. Voorth. Vox Vivenda

Zangvereniging Bestaat uit 98 leden en verleent medewerking aan concerten en kerkdiensten.

Bestedingsdoel

Bijdrage voor organisatie van het najaarsconcert 2019 en het stemmen van de piano.
Resultaat:€ 2.432,07