Rabobank Gelderse Vallei

Chr. Gem. Zangvereniging "U Prijst Ons Lied"

Het doel van de Chr. gemengde zangvereniging "U Prijst Ons Lied" is het beoefenen van de zangkunst als een door God gegeven middel tot verheerlijking van Zijn naam en dit uit te dragen door het geven van voor iedereen vrij toegankelijke concerten. Met name op of rond christelijke feestdagen, en daarnaast in verzorgingstehuizen en dergelijke instellingen.

Bestedingsdoel

Het doel is om naast de contributie van de leden voldoende middelen te hebben om de repetities en het geven van de concerten te kunnen bekostigen
Resultaat:€ 1.241,05