Rabobank Gelderse Vallei

Amateur Toneelver. Scherpenzeel

Toneelvereniging

Bestedingsdoel

Wij proberen de achteruitgang van het bezoekersaantal te stoppen door promotionele acties. Bv huis aan huis flyeren, reclameborden in het dorp, mensen aanspreken op de markt/straat.
En wij werken tijdens de voorstellingen met geluidversterking wat de kwaliteit ten goede komt. Maar dit kost geld.
Resultaat:€ 950,81