Rabobank Gelderse Vallei

Passage Kootwijk, Chr. Maatschappelijke Vrouwenbeweging

Passage Kootwijk: christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging met hart voor de samenleving,
oog voor de naaste en gevoel voor cultuur.

Bestedingsdoel

Volgend seizoen weer een theatergroep uitnodigen is ons doel. Hieraan hangt meestal een behoorlijk
prijskaartje. De opbrengst van de clubkasactie helpt ons een eind in de goede richting, hopen we.
Resultaat:€ 190,16