Rabobank Gelderse Vallei

Historische Vereniging Oud-Renswoude

Historische Vereniging Oud-Renswoude is met ongeveer 500 leden een van de grootste verenigingen van Renswoude. De vereniging houdt zich bezig met de geschiedenis van ons dorp en het doorgeven van verhalen over Renswoude en haar inwoners. We houden bijeenkomsten voor onze leden en organiseren excursies. We geven twee keer per jaar het blad “Het Ouwe Renswou” uit en hebben we een bijzondere verzameling antieke spullen, die tentoongesteld wordt in Oudheidkamer “De Nieuwe Buurt”.

Bestedingsdoel

Wij willen het geld onder meer besteden aan het onderhoud van onze Oudheidkamer en bijbehorende tuin. Zo moet in de tuin de aangetaste buxus worden vervangen. Op termijn willen we ook graag onze schuur vergroten om extra tentoonstellingsruimte te creëren.
Ga naar de website van Historische Vereniging Oud-Renswoude
Resultaat:€ 1.771,51