Rabobank Gelderse Vallei

Groei en Bloei Barneveld

Het doel van de vereniging is de mens zich bewust te doen worden van zijn plaats in de natuur door het bevorderen van kennis en belangstelling omtrent het leefmilieu in het algemeen en omtrent bloemen , planten en bomen in het bijzonder .

Bestedingsdoel

Het onderhoud van de zintuigentuin bij het natuurcentrum.
Ga naar de website van Groei en Bloei Barneveld
Resultaat:€ 1.411,20