Rabobank Gelderse Vallei

K.P.V. Achterveld (Katholieke Plattelandsvrouwen)

Vereniging voor informatie, educatie en gezelligheid voor dames van het platteland.

Bestedingsdoel

Voor de financiering van sprekers en om de contributie laag te kunnen houden.
Resultaat:€ 300,26