Rabobank Gelderse Vallei

Plusbus

Met zo'n 35 vrijwilligers verzorgen we het hele jaar wekelijks dagtripjes voor ouderen uit de gem.Barneveld naar allerlei evenementen, musea in Nederland en soms daarbuiten. Het programmaboekje geeft de activiteiten aan.

Bestedingsdoel

Onderhouds-, lease- en brandstofkosten voor de personenbus teneinde uitvoering te kunnen geven aan bovengenoemde doelstelling van de stichting ( ca E 10.000 p/j). Tevens bijdrage in het
maken van een programmaboekje wat 6 x per jaar verschijnt ( ca E 2000 p/j)
Resultaat:€ 1.231,05