Rabobank Gelderse Vallei

PCOB Barneveld

Wij maken ons sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. Dat doen we door het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten als koffie-ontmoetingen en gezamenlijke maaltijden. Maar ook via het bezoekwerk in droeve en in verheugende omstandigheden. Daarnaast zijn we actief op het vlak van belangenbehartiging voor ouderen.

Bestedingsdoel

Omzien naar elkaar heel praktisch in praktijk brengen. Dat gebeurt o.a. door ons team “Wij Leven Mee”. Bezoeken worden er gebracht bij zieken. Felicitaties gaan naar jubilerende leden. Er wordt aandacht geschonken aan de nabestaanden, die iemand moeten missen. Talloze kaarten worden er verstuurd.
We proberen een hand uit te steken bij eenzaamheid, elkaar te ontmoeten en te stimuleren om actief te blijven in onze samenleving.
Daar willen we graag extra middelen in steken.
Ga naar de website van PCOB Barneveld
Resultaat:€ 640,54