Rabobank Gelderse Vallei

Stichting Wicherumloo

(De stichting) Woonzorghuis Wicherumloo is een burgerinitiatief van betrokken dorpsgenoten in het dorp Wekerom. Het heeft tot doel het verkleinen van eenzaamheid onder alle ouderen van Wekerom, het stimuleren van bewegen, het bevorderen van zowel de sociale cohesie als ook de participatie van de ouderen in onze samenleving om daarmee de leefbaarheid van het dorp voor alle inwoners te vergroten. Alles is dus gericht op het welzijn van ouderen in Wekerom in de breedste zin van het woord.

Bestedingsdoel

Wij willen voor onze bewoners een belevenistafel kopen. Dit is een verplaatsbare, rolstoelvriendelijke tafel. Belangrijkste kenmerk van de belevenistafel is dat mensen samen aan tafel zitten en gezamenlijk activiteiten uitvoeren. Het biedt hen ontspanning, beleving en stimulering van het geheugen. Belevingsgerichte zorg helpt om hen vrolijk en actief te houden. Het verbetert tevens de interactie tussen bewoners, personeel, vrijwilligers en familie door programma’s samen te beleven.

Ga naar de website van Stichting Wicherumloo
Resultaat:€ 1.571,34