Rabobank Gelderse Vallei

Ach en Wee, de Smartevelders

Gemengd smartlappenkoor dat meerstemmig zingt en kwalitatief goede optredens neer wil zetten. Wij oefenen eens per twee weken en treden op bij lokale instellingen als woon- zorginstellingen en avonden voor lokaal vertier. Twee maal per jaar organiseren wij een festival. We zijn laagdrempelig, de prijs voor optredens is toegankelijk en de contributie laag.

Bestedingsdoel

Nieuwe arrangementen bestellen bij onze dirigent. De koorkleding een update geven en extra repeteren voor optredens in ons jubileumjaar.
Resultaat:€ 430,37