Rabobank Groene Hart Noord

Stichting P.W.A.-Bad

De stichting Prins Willem-Alexander Bad ( PWA Bad) heeft als voornaamste doelstelling het beheer en de exploitatie van het openluchtbad, gelegen aan de Kerklaan te Koudekerk aan den Rijn. De stichting biedt de gelegenheid om op verantwoorde wijze en onder deskundige leiding voor een breed publiek gedurende de zomermaanden het zwembad open te stellen voor zwemmen en recreatie. Dit alles wordt door vrijwilligers gerealiseerd zonder (gemeentelijke) subsidie.

Bestedingsdoel

Aanschaf van SunDiscs en/of zonnepanelen om elektriciteits-- en gasverbruik sterk te verminderen.
Wij willen als PWA Bad investeren in energiezuinige en duurzame methoden voor wat betreft energie. Wij willen de uitdaging aan gaan om in nauwe samenwerking met de Gemeente Alphen aan de Rijn binnen 4 jaar geheel energieneutraal te worden . Inmiddels is er een rapport opgesteld, waarin de te behalen besparingen worden benoemd.
Ga naar de website van Stichting P.W.A.-Bad
Resultaat:€ 1.276,60