Rabobank Groene Hart Noord

Liefde voor Harmonie

"Liefde voor Harmonie" is een muziekvereniging bestaande uit een veelzijdig orkest dat zowel binnen (concerten) als buiten (serenades, optochten etc.) muziek maakt. Voor onze leerlingen is er een leerlingenorkest. Met elkaar maken jong en oud enthousiast muziek. Er wordt iedere week gerepeteerd voor shows, concerten, rondgangen, serenades en andere muzikale optredens.

Bestedingsdoel

Onze bezetting is behoorlijk compleet, maar we missen nog een es-klarinet in ons instrumentarium. Het is onze wens, ook de wens van onze nieuwe dirigent, om dit instrument toe te voegen aan het orkest. Het zou echt wat toevoegen aan de klank van ons orkest. Binnen de vereniging is een lid dat bereid is om dit instrument te gaan bespelen, maar nu het instrument nog.
Ga naar de website van Liefde voor Harmonie
Resultaat:€ 1.313,07