Rabobank Groene Hart Noord

Rijpweteringse IJsclub

IJsclub Rijpwetering bestaat sinds 1901 en heeft circa 500 leden en 9 actieve bestuursleden.Tweemaal per jaar wordt er vergadert door de bestuursleden en jaarlijks wordt er een ledenvergadering georganiseerd.Tevens sluiten bestuursleden aan bij de Molen en Merentochten vergaderingen en vergaderingen van het District.Oorspronkelijk organiseert en structureert de IJsclub activiteiten op het natuurijs,maar ook bij andere activiteiten draagt de ijsclub graag hun steentje bij, zoals bv de Poldertocht

Bestedingsdoel

Als ijsclub vinden wij het belangrijk om het jeugdschaatsen te promoten en te ondersteunen. Zo wordt er bv jaarlijks een schaatsmiddag door de ijsclub georganiseerd voor de bovenbouw van de Kinderbrug om de kinderen kennis te laten maken met schaatsen. Graag zouden wij met het clubsupport het jeugdschaatsen willen ondersteunen dmv een bijdrage in de busvervoerskosten voor het jeugdschaatsen, zodat de kosten voor de ouders wat lager 'uitvallen' en hopelijk meer kinderen kunnen gaan schaatsen!
Ga naar de website van Rijpweteringse IJsclub
Resultaat:€ 395,14