Rabobank Groene Hart Noord

Muz.Ver. De Heerlijkheid

DHH staat voor De Heerlijkheid Hoogmade. Wij zijn een enthousiaste muziekvereniging die door muziek voor gezelligheid en verbondenheid zorgt in Hoogmade, maar ook in de rest van de regio. Onze club bestaat uit een orkest en slagwerkgroep. We zijn gestart met een project om de scholieren / inwoners van Hoogmade en Woubrugge kennis te laten maken met muziek. Door middel van een aantal workshops willen we de deelnemers algemene muzikale vorming geven / en gezamenlijk muziek te kunnen maken.

Bestedingsdoel

Het bestedingsdoel van onze vereniging is het aanschaffen van instrumenten en leermiddelen voor de workshops. Voor de invulling van de workshops hebben wij deze middelen nodig, deelnemers van de workshops krijgen deze instrumenten in bruikleen.
De vereniging zorgt daarnaast zelf voor de muziekdocenten. De workshops zijn gratis.
Na deze workshops bieden wij geïnteresseerden een verdere muzikale opleiding aan bij onze muziekvereniging, zoals de deelname aan ons leerlingen orkest.
Ga naar de website van Muz.Ver. De Heerlijkheid
Resultaat:€ 565,35