Rabobank Groene Hart Noord

Stg Scouting Nieuwkoop

Scouting onder een zo breed mogelijk deel van de Nieuwkoopse jeugd brengen

Bestedingsdoel

Alle kosten, maar vooral de contributie en het kampgeld op een niveau houden, zodat het voor elk kind (ouder) betaalbaar blijft
Resultaat:€ 693,01