Rabobank Groene Hart Noord

Bridgeclub Pastorale

Recreatieve denksport op woensdagmiddag met 100 leden waarvan 90% ouder is dan 65 jaar.

Bestedingsdoel

Algemene kosten bijv. het vernieuwen van bridgemates, biedboxen, kaartspellen. En het uitbreiden van de licenties, waardoor het voor de wedstrijdleider wat meer mogelijkheden biedt om de speelmiddagen soepel te laten verlopen.
Resultaat:€ 297,87