Rabobank Groene Hart Noord

Zanggenoten

Zanggenoten is een meerstemmig gemengd koor en heeft als doel met elkaar muziekstukken in te studeren met als resultaat een concert te kunnen geven voor publiek
Het repertoire loopt van renaissance tot moderne arrangementen van popsongs

Bestedingsdoel

De aanschaf van bladmuziek is onontbeerlijk bij het instuderen en ten gehore brengen van een concert
Volgend jaar vieren wij ons 5-jarig lustrum en geven dan in mei een koffie/thee-concert en in november een groot concert.
Het zou leuk zijn als we dan voor het publiek iets extra's kunnen geven, zowel in de vorm van muziek als voor de inwendige mens
Resultaat:€ 249,24