Rabobank Groene Hart Noord

'FF Anders'

Zangkoor met ongeveer 30 zangers en zangeressen + een 5 mans band om te begeleiden. Altijd extra-vagant gekleed. Nederlandstalig. Zo'n kleine 100 nummers welke veelal 4 stemmig worden gezongen.
Dit op korenfestivals, bejaardentehuizen, GGZ instellingen etc. Ook op particuliere feestjes.

Bestedingsdoel

Op 20, 21 en 22 maart 2020 wordt door ons een concert gegeven in de Spreng in Oude Wetering.
Met als titel "FF Anders op de Radio". Aangezien hier hoge kosten aan verbonden zijn kunnen we dit bedrag daaraan besteden.
Ga naar de website van 'FF Anders'
Resultaat:€ 541,03