Rabobank Groene Hart Noord

KBO Ter Aar

Een seniorenvereniging met op dit moment 665 leden. De afdeling Ter Aar organiseert verschillende ontmoetingsmiddagen voor de ouderen, Meer Bewegen voor Ouderen, zangkoor, kerstviering enz. Ook heeft de afdeling een klussendienst, ouderenadviseur en belastingconsulent.

Bestedingsdoel

Binnen de KBO zijn 3 personen die bij de mensen thuis de belasting invullen. De doelgroep is mensen met AOW en een klein pensioen. Op jaarbasis zijn dit ong. 150 belastingaangiftes. Ook helpen wij met aanvragen van huur- en zorgtoeslag. Na bijna 7 jaar zijn de laptops aan vervanging toe. Behalve voor de mensen in Ter Aar worden ook mensen in Alphen, Leimuiden, Nieuwveen en Nieuwkoop door de invullers bezocht. Met de aanschaf is plm € 2500 gemoeid.
Resultaat:€ 1.598,78