Rabobank Haarlem en Omstreken

Stichting Sportsupport Kennemerland

SportSupport is al 20 jaar actief in het verzorgen van informatie, advies, organisatie en ondersteuning van Sport & Bewegen in de regio Zuid-Kennemerland. Breedtesportstimulering is de kerntaak van SportSupport, daarnaast organiseert SportSupport een scala aan regionale sportevenementen. SportSupport legt de nadruk op de maatschappelijk functies van Sport & Bewegen.

Bestedingsdoel

SportSupport streeft na haar activiteiten te verduurzamen. Speerpunten in de aanpak zijn:
- Optimaliseren afvalstromen (minder, scheiding, hergebruik)
- Optimaliseren energiegebruik (minder, duurzame brandstoffen, opwek)
- Communicatie (minder drukwerk, meer gericht digitaal)
- Vervoer en transport (minder en minder vervuilend)
- Sociale verduurzaming (impact op omgeving qua geluid, toegankelijkheid, goede doelen)
- Catering (Fairtrade, Bio, Foodwaste bewust)
Ga naar de website van Stichting Sportsupport Kennemerland
Resultaat:€ 2.530,45