Rabobank Haarlem en Omstreken

Stichting De Baan

Met de hulp van vrijwilligers bieden we zoveel mogelijk vormen van vrijetijdsbesteding aan jeugd en volwassenen met een (verstandelijke) beperking. Zo helpen we ze met een prettig en actief leven en voorkomen we ziek worden, vereenzaming en passiviteit (en daarmee kosten voor de maatschappij).

Bestedingsdoel

We organiseren onder de naam Aloha steeds meer eigentijdse activiteiten voor jongeren met een beperking. Dit pakken we samen met lokale partners op. Hier gaan natuurlijk kosten mee gepaard (locaties, materialen, vervoer,...). Dankzij giften kunnen we de prijs voor onze deelnemers laag houden.
Ga naar de website van Stichting De Baan
Resultaat:€ 3.726,54