Rabobank Haarlem en Omstreken

SMASH

Smash is een tennisvereniging voor leden met een verstandelijke beperking. Zij is de enige zelfstandige TV in Nederland voor mensen in deze doelgroep. Onze 75 leden komen uit het verzorgingsgebied Haarlem/ Heemstede. Smash is een ANBI instelling en valt onder Stichting Gehandicaptensport Nederland. De meeste leden leven van een uitkering en het streven is dan ook de contributie zo laag mogelijk te houden. Voor evenementen is sponsoring een noodzaak.

Bestedingsdoel

In juni 2020 vinden de Special Olympics plaats, het landelijk grootste tennistoernooi voor gehandicapten. Voor de busreis naar Den Haag willen wij graag een sponsorbijdrage aanvragen van EUR 1.000, zodat wij allen gezamenlijk kunnen reizen hetgeen de cohesie en veiligheid vergroot en om optimaal gemotiveerd aan de start te verschijnen.
Ga naar de website van SMASH
Resultaat:€ 1.612,51