Rabobank Haarlem en Omstreken

Stichting Pluspunt Zandvoort

Pluspunt, welzijnsinstelling voor Zandvoort, wil dat het goed wonen en leven is in Zandvoort. Een van de doelen van Pluspunt is dat zij haar activiteiten en diensten voortdurend verbetert en aanpast aan de ontwikkelingen en wensen van de inwoners van Zandvoort. Pluspunt werkt vanuit de visie: Positieve gezondheid van Machteld Huber. Mensen zijn niet hun aandoening en bij Pluspunt kan iedereen meedoen. Als vrijwilligers of als deelnemers of allebei.

Bestedingsdoel

een kookproject waar Statushouders koken voor buurtbewoners en samen eten. ook wordt er live muziek gemaakt door statushouders. 2 x per maand eten 50 buren, waaronder 15 vrijwilligers samen. Deelnemers betalen 5 euro. er komen veel kwetsbare buurtbewoners. iedereen helpt mee. Er is per avond € 100 nodig om in december te kunnen doorgaan. de maaltijden en drankjes van de 15 vrijwilligers, het extra onderhoud van de ovens, de aanwezigheid van een BHV-er en de boodschappen die iets meer kosten.
Ga naar de website van Stichting Pluspunt Zandvoort
Resultaat:€ 1.584,69