Rabobank Haarlem en Omstreken

Stichting Triple Threat

Een Stichting en vereniging met als doel “Passie inzetten als middel om binnen maar ook buiten de lijnen van het sportveld betekenis te geven aan het leven van onze jongeren”. TTT bied behalve activiteiten, een compleet traject aan waarin jongeren zich persoonlijk kunnen ontwikkelen en waarin zij kunnen doorgroeien van deelnemer tot gecertificeerde vrijwilliger en uiteindelijk tot een rolmodel/bestuursfunctie. een positieve lifestyle omgeving waar ontwikkeling en participeren de norm is.

Bestedingsdoel

Onze doelgroep komt veelal uit éénoudergezinnen waarbij de financiële draagkracht beperkt is en wij ervaren dat jongeren niet kunnen deelnemen vanwege verschillende beperkingen . Voornamelijk vervoer is een knelpunt, wij willen de drempel om deel te nemen verlagen door twee 9 zits personenbusjes in te zetten. Zodoende kunnen jongeren die niet bij machte zijn vervoer zelf te organiseren toch participeren bij onze activiteiten.
Ga naar de website van Stichting Triple Threat
Resultaat:€ 1.473,42