Rabobank Hart van De Meierij

Brede Scholen Boxtel

BSB is een kleine welzijnsstichting die bestaat sinds 2003. Met 11 professionals, 40 stagiaires en 'n bestuur op afstand werken we hard aan het realiseren van een optimale ontwikkeling voor de jeugd in de gemeente Boxtel. Buurtsport Boxtel en CultuurBox zijn onderdeel van de BSB. Er wordt vraaggericht gewerkt rondom 5 ontwikkelingslijnen die de basis vormen voor het programma op de scholen en Kindcentra. Alle basisscholen zijn brede school in Boxtel en er wordt intensief samengewerkt met het VO

Bestedingsdoel

In het schooljaar 2019/2020 staat foto-film-video-nieuwe media centraal in het kunstmenu op ALLE scholen. Scholen kunnen een keuze maken uit gevarieerde activiteiten op allerlei niveaus. Voor de 7-8 groepen gebeurt er iets speciaal; het Boxtelse filmfestival waarbij per school een groep met 'n regisseur aan de slag gaat rondom het thema Kinderrechten. Gemeente,BSB en scholen dragen financieel bij maar er is geld nodig voor de theaterfinale en 'n live-stream verbinding.(we geven graag meer info!)
Ga naar de website van Brede Scholen Boxtel
Resultaat:€ 81,96