Rabobank Hart van De Meierij

Roois Gemengd Koor

Wij zijn een vereniging met 46 leden, in 2020 vieren wij het 75-jarig jubileum.
Het koor is opgericht net na de bevrijding op 7 juni 1945 en in al die jaren zijn er veel vriendschappen gesloten en heeft het koor een groot sociaal hart met een rijke geschiedenis. De repetities zijn wekelijks op maandagavond. Per 1 januari 2017 is Willem Heldens de dirigent en maakt het koor kennis met een nieuwe zangmethodiek: De Lichtenbergmethode. Wij zijn een koor voor jong en oud.

Bestedingsdoel

Waarvoor doen wij mee met deze actie? Het RGK bestaat 75 jaar en dat willen wij graag vieren met de inwoners van Meierijstad. In het jubileumjaar staat op 7 juni een concert gepland, in februari een workshop voor leden en belangstellenden. In september hebben we een koorreis met een optreden. Ook zijn er plannen om te gaan varen op de Dommel met optredens aan de waterkant. Hiervoor zijn muziekpartituren nodig en die zijn kostbaar. Hopelijk maakt deze actie van de Rabobank dat mogelijk.
Resultaat:€ 360,61