Rabobank Het Drentse Land

Dorpsbelangen Nieuw-Buinen

Het doel van onze vereniging is de bevordering van de leefbaarheid van het dorp Nieuw-Buinen en het fungeren als klankbord van en naar het gemeentebestuur en andere organisaties. Als vereniging organiseren wij gedurende het jaar meerdere evenementen zoals Landelijke Burendag en onze oudejaarsbijeenkomst. Daarnaast voorzien wij al onze leden rond Pasen van een doosje met eieren en geven wij zes keer per jaar een dorpskrant uit.

Bestedingsdoel

Wij zouden de eventuele bijdrage graag willen gebruiken om al onze activiteiten in de huidige vorm voort te zetten. Het wordt steeds lastiger om break-even te spelen wat betreft de organisatie van bijvoorbeeld Landelijke Burendag. Het feest dat wij op deze dag organiseren is al jarenlang een groot succes en dit willen wij graag zo houden!
Ga naar de website van Dorpsbelangen Nieuw-Buinen
Resultaat:€ 340,12