Rabobank Hollandse IJssel

G.C. & F.C. Footballclub Olympia

GC&FC Olympia is een vitale voetbalvereniging met meer dan 900 leden. Opgericht in 1886, een van de oudste voetbalclubs van Nederland, Focus is op sportief en correct gedrag, betrokken leden, tradities en evenementen. De club is ook zeer actief in het maatschappelijk domein met sportactiviteiten voor ouderen zoals wandelen, jeu de boules en walking football 60+, maar ook met sporten en samenwerkingsprojecten voor mensen met een verstandelijke beperking en voor statushouders.

Bestedingsdoel

Bevorderen van bewegen door ouderen. Dit doen we door op 1 mei 2020 een walking football 60+ toernooi organiseren. Plezier (sociale cohesie) staat voorop, maar tevens is het doel om het 'wandelvoetbal voor ouderen' te promoten door kennisoverdracht aan genodigden en verenigingen. Ook zijn er clinics om ouderen kennis te laten maken met deze sport. Parallel is er een schaduwprogramma met wandelactiviteiten en jeu de boules. De doelgroepen worden vooraf gericht benaderd via promotie.
Ga naar de website van G.C. & F.C. Footballclub Olympia
Resultaat:€ 888,89