Rabobank Hollandse IJssel

IJsclub Stolwijk

De mensen van de IJsclub zorgen ervoor dat bij vorst de ijsbaan altijd goed berijdbaar is.
Bij voldoende ijsdikte wordt de Lansingtocht georganiseerd. Dit evenement trekt duizenden mensen. In het najaar wordt het 'Schoolschaatsen' voor de plaatselijke schooljeugd naar een kunstijsbaan georganiseerd.
's Zomers is er de 9 Dorpenfietstocht.
I.s.m. met activiteitencommissie Stichting Stolwijk Ontmoet wordt in febr. een Apres-Schaatsfeest georganiseerd.

Bestedingsdoel

Het onderhoud /vernieuwen van het interieur van de kantine.
Vervangen van versleten gereedschappen.
Ga naar de website van IJsclub Stolwijk
Resultaat:€ 757,58