Rabobank Horst Venray

Harmonie St. Joseph

De vereniging heeft ten doel het organiseren van muzikale en culturele manifestaties alsmede het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt in de ruimste zins van het woord. Tevens heeft de vereniging een eigen gecertificeerde muziekopleiding.

Bestedingsdoel

Ontwikkelen van een lesprogramma voor de leerlingenopleiding.
Thema: ZIEN-HOREN-VOELEN-GOED ONTHOUDEN
Bestemd voor groep 1 t/m 7 van de basisschool. In enkele lessen wordt er muzikale uitleg gegeven. Het lesprogramma wordt ondersteund door themalessen door de leerkrachten. Bijvoorbeeld: bij: “oorlog” hoort het muziekstuk “Soldaat van Oranje”, bij: “dieren aanraken” - “The Lion King”. “ bij cruiseschip” - "Titanic". De cognitieve vaardigheden worden ondersteund met effectieve vaardigheden.
Ga naar de website van Harmonie St. Joseph
Resultaat:€ 684,76