Rabobank Horst Venray

Die Sevensanghers

Het mannenkoor brengt licht klassieke muziek en populaire koormuziek. Wekelijks wordt gerepeteerd om de kwaliteit van het koor op peil te houden. Jaarlijks worden er twee concerten in het voorjaar en najaar georganiseerd voor de bevolking van Sevenum. Daarnaast wordt deelgenomen aan concerten van mannenkoren, die ons daartoe uitnodigen. Ook verzorgt het koor incidenteel de zang tijdens eucharistievieringen en andere gelegenheden.

Bestedingsdoel

Om nieuwe leden te werven proberen we allerlei laagdrempelige activiteiten op te zetten. Op dit moment wordt gewerkt aan een workshop, samen met de KBO in Sevenum, om mensen kennis te laten maken met muziek en hoe muziek de innerlijke mens kan verrijken. Op die manier hopen we mensen enthousiast te krijgen om lid te worden van het koor.
Ga naar de website van Die Sevensanghers
Resultaat:€ 590,70