Rabobank Horst Venray

Harmonie De Vriendenkring

De naam is niet toevallig gekozen. Het is een hechte vriendenclub die elkaar steunt door dik en dun middels de muziek. Iedereen hoort er bij, jong en oud.

Bestedingsdoel

Meer dagen organiseren om jeugd te betrekken bij de vereniging en kennis te laten maken met muziek. Dit zal in workshops gegoten gaan worden. Op dit moment doen we dat vooral via school, maar we willen dit graag breder trekken zodat nog meer kinderen kennis kunnen maken met muziek. Muziek maken biedt vele voordelen zoals: Het is gezond, het is een sociale bezigheid en vooral het is heel leuk.
Resultaat:€ 601,99