Rabobank Horst Venray

Smartlappenkoor Huur os

Smartlappenkoor Huûr ôs is een koor van 36 dames. Wij vertolken liedjes over lief en leed. In de afgelopen jaren traden we op in onze eigen regio en bij verschillende evenementen voor senioren.
Ondanks de (vaak droevige) thema’s zingt het koor met veel enthousiasme en plezier. Deze vrolijke uitstraling werd een keer mooi verwoord door iemand uit het publiek: “Wat ik zo leuk aan jullie koor vind is dat jullie de meest droevige verhalen zo blij en sjoenkelend zingen!” Dat typeert Huûr ôs!

Bestedingsdoel

Ons koor wordt begeleid door twee accordeonisten en een gitarist. Om de begeleiding van de optredens meer cachet te geven willen we aanvullend enkele ritmische instrumenten gaan gebruiken. We verwachten dat hierdoor de optredens nog beter en leuker gaan worden. Daarnaast verwachten we ook dat een duidelijker ritme het publiek meer motiveert om met ons mee te doen (ritmisch klappen). We hebben ervaren dat dit vooral door oudere toehoorders erg leuk wordt gevonden.
Ga naar de website van Smartlappenkoor Huur os
Resultaat:€ 289,71