Rabobank Horst Venray

't Slaâgveld

Vanuit een roffel op een kantine tafel en op de bar ontstond in 2009 het idee voor drumband ’t Slaâgveld. Sinds 2010 heeft Sevenum, na enkele decennia, weer een eigen drumband, bestaande uit 16 actieve leden in de leeftijd van 10 jaar tot 50+. Drumband ’t Slaâgveld biedt een laagdrempelige slagwerkopleiding, die resulteert in deelname aan optredens van de drumband. Individuele ontwikkeling, samen muziek maken en gezelligheid staan voorop.

Bestedingsdoel

't Slaâgveld wil graag nieuwe instrumenten kopen ter vervanging van de oude, veel gebruikte trommen. Zodat de muzikale toekomst van onze drummende jeugdleden geborgen blijft.
Ga naar de website van 't Slaâgveld
Resultaat:€ 199,41