Rabobank Horst Venray

Popkoor D-light

Enthousiast amateurkoor wat liedjes uit de jaren '50, '60 en'70 zingt. Wij zijn laagdrempelig, lage contributie, zodat iedereen kan aansluiten. Wij treden vooral op in verzorgingshuizen.

Bestedingsdoel

Omdat de gemiddelde leeftijd van de koorleden niet zo laag is, is het uit het hoofd leren van de teksten wat lastiger. Vandaar dat wij met muziekstandaards werken. Een aantal is aan vervanging toe.
Resultaat:€ 161,78