Rabobank Horst Venray

Biljartvereniging ouderen "De Kemphaan"

De biljartvereniging heeft ten doel; het beoefenen van de biljartsport door personen van 55 jaar en ouder en tevens voor personen die maatschappelijk en/of sociaal tot die groep gerekend kunnen worden.

Bestedingsdoel

Jaarlijks moeten er nieuwe lakens op de 4 biljarttafels gemonteerd worden.
Voor de wedstrijden dienen regelmatig de biljartballen vernieuwd te worden.
Resultaat:€ 726,15