Rabobank Horst Venray

Nietrokers Bridgeclub Venray (Nrbc

Wij zijn een bridgeclub die ontstaan is in de tijd dat er nog gerookt mocht worden. Om mensen die niet wilden roken de gelegenheid te geven deze denksport te beoefenen in een rookvrije ruimte is de Niet Rokers Bridgeclub ontstaan. We zijn een actieve club met 92 leden.

Bestedingsdoel

Bij het bridge heb je diverse materialen nodig: speelkaarten, biedboxen, een laptop en printer, bridgemates (elektronische kastjes die communiceren met de laptop). Daarnaast nog tafelkleedjes en tafelbladen.
Ga naar de website van Nietrokers Bridgeclub Venray (Nrbc
Resultaat:€ 165,55