Rabobank Horst Venray

Bridge Club Venray

Bridge Club Venray is een bij de Ned.BridgeBond aangesloten Bridgevereniging, waar naast 't onderlinge competitie-element de gezelligheid heel hoog in 't Vaandel staat. Er wordt in 't seizoen op donderdagavonden bij "De Witte Hoeve" van 19.30 - 22.30 u. gebridged, vervolgens wordt de uitslag bekend gemaakt en is er, voor wie dat wil, gelegenheid voor gezellig gekeuvel.

Bestedingsdoel

Spelmateriaal is aan slijtage onderhevig en dient daarom regelmatig gecontroleerd en, zo nodig, aangevuld en/of vervangen. Voor 't bijhouden van de score wordt per tafel nu nog 'n Bridge-mate gebruikt; op termijn willen we die (gefaseerd) vervangen door tablets.
Ga naar de website van Bridge Club Venray
Resultaat:€ 319,80