Rabobank Horst Venray

Bridgeclub Rooy

Uitoefening van het bridgespel bevorderen, in overeenstemming met de regels van de NBB en
het district Noord- en Midden-Limburg De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. lid te zijn van de NBB en het District
b. het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden en competities en verder door alles te doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht.

Bestedingsdoel

Voor de leden een clubdrive organiseren en het aanschaffen van nieuwe materialen.
Resultaat:€ 150,50