Rabobank Horst Venray

Bc2002rv

Een gezellige bridgeclub die op de donderdagmiddag speelt in het MFC "Brukske". De club telt 92 leden en is niet aangesloten bij de bridgebond.

Bestedingsdoel

Er zijn nieuwe kastjes in omloop waarop je behalve de scores ook kunt invullen wie er speelt (noord, oost, west of zuid) en met welke kaart je uitkomt. Deze kastjes hebben we nog niet, maar we willen ze wel aanschaffen.
Resultaat:€ 259,61