Rabobank Horst Venray

Stichting Caselse Bierfeesten

Een dorpsfeest voor jong en oud, ten behoeve van het in stand houden en verhogen van de leefbaarheid in Castenray. Het dorpsfeest wordt georganiseerd door een groep enthousiaste vrijwilligers, met hierbij de steun van het verenigingsleven uit Castenray en het bedrijfsleven in de regio. Met al deze partijen samen wordt dit dorpsfeest jaarlijks georganiseerd op de laatste zondag in juni.

Bestedingsdoel

Verhogen van de leefbaarheid in Castenray. Dit wordt gerealiseerd door het organiseren van een jaarlijks dorpsfeest voor jong en oud. Om het dorpsfeest toekomstbestendig te maken zullen de vaste kosten verlaagd dienen te worden door te investeren in het aanschaffen van producten die gewoonlijk onder de vaste kosten vallen.
Resultaat:€ 252,08