Rabobank Horst Venray

Stichting Brood op de Plank

St. Brood op de plank zet zich in voor het ondernemersklimaat van America.

Bestedingsdoel

St. Brood op de plank organiseert jaarlijks, met een aantal ondernemers, het zgn. kampioenengala. Kampioenen en mensen die een bijzondere prestatie hebben geleverd worden in het zonnetje gezet.
Resultaat:€ 142,97