Rabobank Horst Venray

KBO-Limburg Broekhuizen/Broekh.vrst

KBO Broekhuizen/Broekhuizenvorst (afd. van KBO Limburg) is een organisatie van en voor ouderen, met als doel de belangen van alle ouderen op het gebied van het welzijn te behartigen en de zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid van ouderen als individu en als groep te bevorderen. Verder streeft de vereniging ernaar de gelijkwaardigheid van de ouderen aan de overige leden van de samenleving gestalte te geven en te streven naar een optimaal welzijn voor ouderen, in het bijzonder die van haar leden.

Bestedingsdoel

Ruud Lensen uit Broekhuizenvorst heeft een documentaire gemaakt “Wei”, over het dementie- en mantelzorgverhaal van zijn ouders. Deze film komt begin 2020 uit. Wij willen graag deze film aan onze leden laten zien. De kosten hiervan (de film vertonen, professionele begeleiding en nazorg, huur ruimte, etc.) en aanvullend de kosten van andere voor ouderen van belang zijnde bijeenkomsten in het kader van veilig en gezond oud worden willen we graag uit de Rabobank Rabo ClubSupport 2019 betalen.
Ga naar de website van KBO-Limburg Broekhuizen/Broekh.vrst
Resultaat:€ 428,91