Rabobank Horst Venray

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Veulen

De KBO Veulen is een vereniging voor oudere mensen van Veulen met als doel samen activiteiten te beleven, zowel ontspannend als informatief en mede daardoor een goede invulling te geven aan de vele vrije tijd na het arbeidzame leven.

Bestedingsdoel

Organiseren van activiteiten voor ouderen van Veulen om de leefbaarheid en saamhorigheid te bevorderen. Sommige van deze activiteiten doen we samen met onze zusterverenigingen uit Leunen en Heide, zoals een dansmiddag, carnavalsmiddag, een dure spreker met interessant onderwerp, voorlichting brandveiligheid, busdagtocht en bedevaart.
Resultaat:€ 199,41