Rabobank Horst Venray

Katholieke Bond van Ouderen (KBO) Castenray

Wij zijn een vereniging voor en door senioren met als doel er voor elkaar zijn door ontmoeting en ontspanning.

Bestedingsdoel

In Castenray is onlangs de school verbouwd tot een woonzorgcentrum voor ouderen. Nu moet de tuin nog aangelegd worden en wij als KBO willen er graag een paar trimtoestellen plaatsen voor jong en oud, zodat er ook contacten tot stand komen tussen de senioren en de Castenrayse jeugd. Dit alles kan er dan voor zorgen dat de ouderen niet vereenzamen.
Resultaat:€ 492,88