Rabobank Horst Venray

Com-XV

COM-XV is een vereniging van oud-medewerkers van (Rank) Xerox te Venray.
Deze vereniging is géén personeelsvereniging van Xerox, of een onderdeel daarvan. Zij is volledig onafhankelijk en ontvangt géén sponsoring of subsidie van Xerox. De leden van deze vereniging wonen niet alleen in Venray, maar nogal wat leden wonen in het gebied van Rabobank Horst Venray.

Bestedingsdoel

Het doel is ontmoeting door het organiseren van diverse activiteiten.
Resultaat:€ 154,26