Rabobank Horst Venray

Stg. Dorpsraad Castenray

De stichting draagt de naam: Stichting Dorpsraad Castenray. Zij heeft haar zetel in de Gemeente Venray ___________ DOEL .
Artikel 2. 1 . De stichting heeft ten doel:_______ het adviseren van het gemeentebestuur van de gemeente Venray. meer ín het bijzonder met betrekking tot de leefbaarheid van het dorp Castenray, hierna genoemd: "het dorp" en het welzijn van de inwoners van het dorp, en voorts al
hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderen.

Bestedingsdoel

We willen een belevenistuin in Castenray maken waar inwoners van Castenray, jong en oud en uit verschillende culturen, elkaar kunnen ontmoeten, en waar men in een natuurlijke omgeving kan gaan ontdekken en beleven van natuurlijke elementen. Het moet tevens een bewegingsplek worden voor ouderen en een educatieve spelsituatie voor kinderen kunnen stimuleren. Met de belevenistuin willen we zes elementen extra aandacht geven (bewegen, spelen, natuur, ontmoetingsplek, kunst en cultuur, educatie).
Ga naar de website van Stg. Dorpsraad Castenray
Resultaat:€ 169,31